Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Παπαθανασίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Μαραγιάννη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Λιώσης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραγεώργου Ευθυμία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Καλατζής Παναγιώτης