Εκπαιδευτική Ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από τους:

Dr. Wolfgang Ortner

Dr. Wolfgang Ortner

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Kurt Gold-Szklarski

Dr. Kurt Gold-Szklarski

ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Gabi Grögl

Dr. Gabi Grögl

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Helmut Liertzer

Dr. Helmut Liertzer

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Prof.Dr. Georg Feigl

Prof.Dr. Georg Feigl

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ GRAZ
Dr. Elmar Ausserer

Dr. Elmar Ausserer

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Wolfgang Fuchs

Dr. Wolfgang Fuchs

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Rainer Wander

Dr. Rainer Wander

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΤ
ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ