ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY (DGfAN) 30.3.2017

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY (DGfAN) 30.3.2017

Στις 30.3.-2.04.2017 πραγματοποιήθηκε στην Erfurt της Γερμανίας το 36ο ετήσιο συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Βελονισμού και Neural Therapy. Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν οι Βιολογικοί Ρυθμοί και η Εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε απο τον Πρόεδρο της Δρ.Γεράσιμο Παπαθανασίου με μια εκτεταμένη παρυσίαση με θέμα την επίδραση των υπο-ουδικών φλεγμονών στην περιοχή νεύρωσης του τριδύμου στους βιολογικούς ρυθμούς και την χρονοβιολογία. Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού ο Δρ.Γεράσιμος Παπαθανασίου ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της εν λόγω Εταιρείας για την πολυετή προσφορά του στη Neural Therapy και την επιστημονική του συμβολή στην διαλεύκανση των μηχανισμών δράσης της Neural Therapy. Η Γερμανική Εατιρεία Neural Therapy είναι η τρίτη κατά σειρά Εταιρεία μετά την Αυστριακή και Τουρκική Εταιρεία Neural Therapy που τον αναγορεύει σε επίτιμο μέλος της.