ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY KΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ – Βασ. Σοφίας 99 – Αθήνα η εξ αναβολής ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Neural Therapy και Μελέτης της Ομοιόστασης που είχε αρχικά ορισθεί για τις 31.01.2016. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού η ΓΣ συγκροτείται από τα μέλη της Εταιρείας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και δεν έχουν οφειλές στην Εταιρεία από τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή πρόκειται για επαναληπτική ΓΣ υπάρχει απαρτία με οποιαδήποτε παρουσία συνεργών και τακτικών μελών. Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι τα πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ . ο οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός και έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Εταιρείας. Η έναρξη της εκδήλωσης έχει ορισθεί για τις 11.00 και το πέρας υπολογίζεται στις 15.00 Το πρόγραμμα θα έχει αναλυτικά ως εξής:

11.00-13.00 : Πεπραγμένα ΔΣ – Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός – Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

13.00 – 15.00 : Συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος – Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας