ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Μετά από απόφαση του ΔΣ ορίζεται ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης η 6 Μαρτίου 2011 . Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στις 9.00 το πρωί. Τα θέματα της ΓΣ θα είναι 1. Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2010 2. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Δυνατότητες Πρακτικής σε Νοσοκομείο-Προσκλησεις Ξένων Ομιλητών) 3. Γενική Πορεία της Εταιρείας – Μελλοντικές Στρατηγικές 4. Προετοιμασία για το πρακτικό σεμινάριο και τις εξετάσεις στη Neural Therapy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΤ – 6/3/2011 9.00-10.30: Γενική Συνέλευση 10.30-12.00: Neural Therapy:Α-Ω. Γ. Παπαθανασίου 12.00-12.30: Διάλειμμα 12.30-14.00: Στοματογναθικό Σύστημα και Πεδία Διαταραχής. Γ. Παπαθανασίου 14.00-15.00: Διάλειμμα 15.00-15.30: Αντιμετώπιση του επείγοντος στα πλαίσια της ΝΤ. Ε. Σκουτέλη 15.30-16.00: Επίδειξη AED 16.00-16.30: Διάλειμμα 16.30-18.30: Ορθοπαιδική εκτίμηση στη ΝΤ. Α. Μακρής 18.30-19.00: Διάλειμμα 19.00-20.00: Νευρολογική εκτίμηση στη ΝΤ. Κ. Φιλιπποπολίτης