ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ NEURAL THERAPY

Στις 14-16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθοϋν στο ξενοδοχείο Αθηναϊς, Βας. Σοφίας 99 – Αθήνα τα σεμινάρια 1 και 2 του δεύτερου βασικού κύκλου εκπαίδευσης στη ΝΤ . Την ύλη των σεμιναρίων μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ενότητα “Εκπαίδευση και Αρχές Εκπαίδευσης”. Εισηγητές θα είναι η Dr. Johanna Osztovics, Dr. Wolfgang Ortner, και ο Δρ. Γερ. Παπαθανασίου. Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ενότητα “Downloads” στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια 2 ετών και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016 με τις προβλεπόμενες εξετάσεις.