ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ NEURAL THERAPY. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ Βασ. Σοφίας 99 – Αθήνα το τελευταίο σεμινάριο του δεύτερου κύκλου βασικής εκπαίδευσης στη Neural Therapy.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καταγραφή και σχολιασμός των κλινικών  περιστατικών: Ιστορικό-Τεκμηριωμένη Εξέταση (Ευρήματα επισκόπησης, ψηλάφησης, λειτουργικής εκτίμησης)-σχέδιο θεραπείας, θεραπευτικές εγχύσεις, συνδυασμός με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.Πρακτική Εφαρμογή :Συζήτηση γύρω από το περιστατικό με κριτήρια της ΝΤ, ερωτήσεις που προκύπτουν από την θεωρία και την πράξη, έλεγχος του επιπέδου γνώσεων, πρακτικές ασκήσεις.
Σκοπός: Έλεγχος του επιπέδου γνώσεων, Άδεια συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις