ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Στις 22 και 23 Μαϊου πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας το δεύτερο σεμινάριο τοπογραφικής ανατομικής με εισηγητή τον υφηγητή του ανατομικού ινστιτούτου της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου του Graz , PD Dr. Georg Feigl. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η αυχενική μοίρα της ΣΣ, Τοπογραφία των ινιακών νεύρων και της υπινιακής περιοχής, Βραχιόνιο πλέγμα, Θωρακική μοίρα της ΣΣ με ιδιαίτερη αναφορά στις σπονδυλοσπονδυλικές και πλευροσπονδυλικές αρθρώσεις, τοπογραφία των πνευμόνων και του υπεζωκότα, τοπογραφία των μεσοπλεύριων νεύρων, οσφυική μοίρα της ΣΣ με ιδιαίτερη αναφορά στην συμπαθητική αλυσίδα, ιερή μοίρα της ΣΣ, ιερολαγώνιος περιοχή. Για την ανάλυση των θεμάτων αυτών λήφθηκάν υπόψι οι σημαντικότερες τεχνικές εγχύσεων που ΄χρησιμοποιεί η ΝΤ στις περιοχές αυτές.