ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ NEURAL THERAPY

Στις 8/5/2011 έληξε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Neural Therapy της πρώτης σειράς ιατρών στην Ελλάδα, το οποίο είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2009. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις επί της διδαχθείσας ύλης. Όλη η εκπαίδευση (πρακτική και θεωρητική) στηρίχθηκε στην εξεταστέα ύλη και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αυστριακής Εταιρείας Neural Therapy (www.neuraltherapie.at). Τα διπλώματα αναγνωρίζονται από τον Αυστριακό Ιατρικό Σύλλογο (αντίστοιχο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου) και έχουν ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζεται η ΝΤ. Κατάλογος των διπλωματούχων Ιατρών βρίσκεται αναρτημένος στο site της Εταιρείας μας στην ενότητα “Για Ιατρούς’’.