ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ NEURAL THERAPY – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ NEURAL THERAPΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.01.2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.00-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ NEURAL THERAPY (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) 11.30-12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.00-13.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ NEURAL THERAPY (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13.30-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14.00-16.00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)