ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ NEURAL THERAPY ΣΑΒΒΑΤΟ 11.05. 2019 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΑΔΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ NEURAL THERAPY ΣΑΒΒΑΤΟ 11.05. 2019 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΑΔΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Neural Therapy και Μελέτης της Ομοιόστασης πρόκειται να διοργανώσει στις 11.05.2019 ένα εισαγωγικό θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο με θέμα τις βάσεις της βιολογικής ιατρικής ,της φιλοσοφίας της αυτορρύθμισης και της θεραπευτικής χρήσης της τοπικής αναισθησίας (Neural Therapy). Εισηγητής θα είναι ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δρ. Γερ. Παπαθανασίου. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν καλύπτουν τα παρακάτω :
• Αρχές Βιολογικής Ιατρικής – Ομοιόσταση – Ομοιοδυναμική – Αλλόσταση – Αλλοστατικό Φορτίο
• Μοντέλλο των 5 επιπέδων θεραπείας
• Βασικές αρχές φυσιολογίας του Stress – Ανάλυση στρεσσογόνων παραγόντων – Βιοκυβερνητική προσέγγιση παθοφυσιολογίας
• Η έννοια της φλεγμονής και της παραφλεγμονής (silent inflammation, low grade inflammation) στη Neural Therapy και η σημασία της για τα σύγχρονα νοσήματα
• Η σημασία του κυτταρικού περιβάλλοντος (extracellular matrix) και το βασικό σύστημα ρύθμισης κατά Pischinger
• Ιστορική αναδρομή της θεραπευτικής αναισθησίας
• Αντιφλεγμονώδεις Ιδιότητες των τοπικών αναισθητικών και διαφορές της θεραπευτικής διήθησης με τοπικό αναισθητικό από τους γνωστούς αναισθησιολογικούς αποκλεισμούς (blocks)
• Η λειτουργική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος από την οπτική γωνία της ΝΤ
• Η έννοια του πεδίου διαταραχής
• Η ΝΤ ως μορφή αντανακλαστικής θεραπείας, η έννοια του εμπλεκόμενου μεταμέριου (segment) στη ΝΤ, μεταμερική αντανακλαστική μονάδα
• Πρακτικό μέρος: Βασικές Τεχνικές Ψηλάφησης – Απλές Τεχνικές Διηθήσεων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30πμ-10.00 π.μ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
11:30 π.μ. – 1:00 μ.μ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ NEURAL THERAPY (ΜΕΡΟΣ Α)
1:00 μ.μ. – 1:30 μ.μ.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1:30 μ.μ. – 3:00 μ.μ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ NEURAL THERAPY (ΜΕΡΟΣ Β)
3:00 μ.μ. – 4:00 μ.μ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
4.00 μ.μ.-4.15 μ.μ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ