ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEURAL THERAPY
& ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

Περικλέους 11, 15561 Χολαργός

Τηλ. / Φαξ. +30 210 6535632

nt.hellas.2009@gmail.com