ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΝΜΟ

To Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 πμ θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας η εξ’αναβολής ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που είχε αρχικά οριστεί στις 20/01/2012 με τον παριστάμενο αριθμό μελών . Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι 1.Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 2.Οικονομικός Απολογισμός, Ισολογισμός και έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 3.Γενική πορεία της Εταιρείας στο νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί Η εκδήλωση θα συμπληρωθεί με την ομιλία του συναδέλφου Γ. Παπαθανασίου με θέμα “Stress-(Para)inflammation-Extracellular Matrix-Depression : Can the interference field be the common link?” και με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Εταιρείας Συνοψίζοντας το πρόγραμμα για τις 26.01.2013 έχει ως εξής : 10.00 -12.00 : Πεπραγμένα – Οικον. Απολογισμός 12.00-12.30 Διάλειμμα 12.30-14.00 Επιστημονική Ομιλία (Γ. Παπαθανασίου) 14.00-15.00 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας