ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι ! To Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου καθώς και των άλλων οργάνων της Εταιρείας. Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι Πεπραγμένα απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικός Απολογισμός, Ισολογισμός και έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα καινούρια μέλη της Εταιρείας Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. και Ε.Ε. Η εκδήλωση θα συμπληρωθεί με την ομιλία του συναδέλφου Γ. Παπαθανασίου με θέμα “Κυτταρική Μνήμη του Πόνου και Δυνατότητες Παρέμβασης με τις τεχνικές της Neural Therapy”. Επίσης εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και μετά απο γνωστοποίηση στον Πρόεδρο της Εταιρείας μπορεί να διοργανωθεί η ανάλυση και θεραπεία ενός κλινικού περιστατικού απο κάποιον συνάδελφο που θα ήθελε να προτείνει κάποιον ασθενή του. Στην περίπτωση αυτή το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής : 10.00 -12.00 : Πεπραγμένα – Οικον. Απολογισμός-Πρόγραμμα Εκπαίδευσης- Αρχαιρεσίες 12.00-12.30 Διάλειμμα 12.30-14.00 Επιστημονική Ομιλία (Γ. Παπαθανασίου) 14.00-14.30 Διάλειμμα 14.30-16.00 Ανάλυση και θεραπεία κλινικού περιστατικού Εκ μέρους του ΔΣ Δρ. Γεράσιμος Παπαθανασίου