Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ – ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ – ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΣΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ