Εκπαιδευτική Ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από τους:

ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ- ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Prof.Dr. Georg Feigl

Prof.Dr. Georg Feigl

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ GRAZ
Dr. Elmar Ausserer

Dr. Elmar Ausserer

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Wolfgang Fuchs

Dr. Wolfgang Fuchs

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Rainer Wander

Dr. Rainer Wander

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΤ
DR. ALEXANDER LECHNER

DR. ALEXANDER LECHNER

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – MANUELLE MEDIZIN- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΣΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ