Επίτιμα μέλη

Dr. Wolfgang Ortner

Dr. Wolfgang Ortner

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ (IFMANT)
Prof.Dr. Georg Feigl

Prof.Dr. Georg Feigl

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ GRAZ
Dr. Elmar Ausserer

Dr. Elmar Ausserer

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤ
Dr. Rainer Wander

Dr. Rainer Wander

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΤ