Καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό της εταιρείας κάνοντας κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURALTHERAPY