Στόχοι της εταιρείας

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι καταρχήν η μελέτη, προαγωγή, διάδοση και εφαρμογή της θεραπευτικής τεχνικής γνωστής ως Νeural Therapy κατά Huneke για την αντιμετώπιση και θεραπεία του οξέος και χρόνιου πόνου και λειτουργικών διαταραχών.

Επίσης η εταιρεία υποστηρίζει την μελέτη και εφαρμογή κάθε παρεμφερούς με την Νeural Therapy τεχνικής, όπως π.χ. ο βελονισμός, καθώς και κάθε άλλης εναλλακτικής-συμπληρωματικής μεθόδου θεραπείας (όπως π.χ. η ομοιοπαθητική), που σκοπεύει στη βελτίωση και αποκατάσταση των ομοιοστατικών μηχανισμών του ανθρωπίνου σώματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ή ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην μελέτη και καλύτερη κατανόηση των εν λόγω μηχανισμών.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της Εταιρείας είναι:
i. Η ανύψωση και διάδοση της Νeural Therapy στην Ιατρική και Οδοντιατρική Επιστήμη.
ii. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κλινικής εφαρμογής της Νeural Therapy από το ιατρικό και οδοντιατρικό επάγγελμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
iii. Η διενέργεια έρευνας, εκπαίδευσης και αγωγής για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση του επιπέδου υγείας μέσω της εφαρμογής της Neural Therapy ή συναφών με αυτή μεθόδων θεραπείας από μέλη της Εταιρείας με στόχο την εξέλιξη και τη συνεχή αναβάθμιση των εν λόγω μεθόδων.
iv. Η σύνδεση των Ελλήνων Ιατρών και Οδοντιάτρων με ανάλογες εταιρείες οργανώσεις και φορείς στο διεθνή χώρο που ασχολούνται με την Neural Therapy ή με συναφείς μεθόδους θεραπείας.