Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ICMART

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ICMARTΜετά απο αίτηση που κατέθεσε στις 10 Μαρτίου 2010 το ΔΣ της Εταιρείας στην ICMART αι ανταλλαγή e-mail μεταξύ του Προέδρου της Εταιρείας και της Προέδρου της ICMART Dr. Isabel Giralt γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία οτι πληροί όλες τις προυποθέσεις για να γίνει τακτικό μέλος της ICMART. Η τυπική έγκριση θα δοθεί στη Γενική Συνέλευση της ICMART στις 28-30 Μαίου στη Riga της Λετονίας.