ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY

Στις 26/03/2011 οι πρέδροι όλων των ευρωπαϊκών εταιρειών Νeural Therapy θα συναντηθούν στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας με σκοπό την συζήτηση του καταστατικού για την ίδρυση της πανευρωπαϊκής εταιρείας ΝΤ. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί απο τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ κο Γεράσιμο Παπαθανασίου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τους καρπούς της προσπάθειας που γίνεται εδώ και χρόνια απο έγκριτους συναδέλφους στο εξωτερικό να πάρει η ΝΤ την θέση που πρέπει στη συνείδηση του ιατρικού κόσμου. Υπενθυμίζω οτι πανεπιστημιακή έδρα για ΝΤ κατέχει μόνο ο συνάδελφος Dr. Lorenz Fischer στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ενώ μάθημα επιλογής αποτελεί η ΝΤ στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με διδάσκοντα τον πρόεδρο της Τουρκικής Εταιρείας ΝΤ Dr. H. Nazlikul