ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL ASSOCIATIONS OF NEURAL THERAPY (IFMANT)

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL ASSOCIATIONS OF NEURAL THERAPY (IFMANT)Στις 3/11/2012 στο Baden-Baden της Γερμανίας ιδρύθηκε μετά από μακρόχρονες προσπάθειες η παγκόσμια Εταιρεία Neural Therapy με το όνομα IFMANT(International Federation of Medical Associations of Neural Therapy). Από εδώ και πέρα όλες οι εθνικές επιστημονικές εταιρείες με αντικείμενο τη Neural Therapy θα συνεργάζονται κάτω από την εποπτεία και την αιγίδα της IFMANT. Η IFMANT έχει σκοπό την προώθηση της ΝΤ σε διεθνές επίπεδο και σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και την θέσπιση ενιαίων κανόνων εκπαίδευσης στη ΝΤ από τις διάφορες εθνικές εταιρείες. Το ΔΣ της IFMANT έχει ως εξής: Πρόεδρος : Dr. W. Ortner (Austria) Αντιπρόεδρος :Prof. Dr. H. Nazlikul (Turkey) Γραμματέας : Dr. R. Haussamann (Switzerland) Ταμίας : Dr. Petja Piehler (Bulgaria) Μέλος : Dr. H. Barop (Germany) Οι ιδρυτικές εθνικές επιστημονικές Εταιρείες : IGNH – Germany : Dr. Jürgen Rehder SANTH – Switzerland : Dr.R. Haussamann BNR-Turkey : Prof.Dr. H. Nazlikul NT Association of Netherlands : Dr .E. van der Büj NT Association of Greece : Dr. G. Papathanasiou NT Association of Bulgaria : Dr. Petja Piehler NT Association of Belgium : Dr. M.Bottu