ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

Στα πλαίσια του τρίτου κύκλου βασικής εκπαίδευσης στη Neural Therapy πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ το δεύτερο σεμινάριο κλινικής και τοπογραφικής  ανατομίας στη Neural Therapy . Εισηγητέςήταν ο Prof.Dr. Georg Feigl απο το ανατομικό ινστιτούτο της ιατρικής σχολής  του πανεπιστημίου Graz  και ο Δρ.Γερ.Παπαθανασίου Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Neural Therapy.  Κεντρικό θέμα ήταν οι εγχύσεις στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης και η τοπογραφική ανατομία της περιοχής. Επίσης πραγματοποιήθηκε και ενα πρακτικό μέρος που περιελάμβανε τόσο τεχνικές εγχύσεων όσο και τεχνικές ψηλάφησης και εντοπισμού οδηγών σημείων. Αναλυτικά η διδακτέα ύλη περιελάμβανε:

Αυχενική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Διήθηση N.occipitalis major et minor
Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets)
Διήθηση στα νωτιαία νεύρα της ΑΜΣΣ
Διήθηση στο Ganglion Stellatum
Διήθηση στο Ganglion cervicale superius
Θωρακική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης
Διήθηση στο Lig. interspinale
Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets)
Διήθηση στις πλευροσπονδυλικές αρθρώσεις
Διήθηση στα μεσοπλεύρια νεύρα

Οσφυο-ιερή μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης
Διήθηση στο Lig. interspinale
Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets)
Διήθηση στo σπονδυλικό πέταλο
Διήθηση στο Lig. iliolumbale
Διήθηση στην ιερολαγόνια άρθρωση
Διήθηση στα νωτιαία νεύρα Ο2-Ο5 της ΟΜΣΣ
Διήθηση της συμπαθητικής αλυσίδας της ΟΜΣΣ
Sacral epidural injection (Hiatus Sacralis)
Διήθηση του γυναικολογικού – ανδρολογικού χώρου στην ελάσσονα πύελο