ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογική διαδικασία της 25.09.2021 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος : Γεράσιμος Παπαθανασίου

Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Μαραγιάννη

Γεν. Γραμματέας: Ιάσων Πετρουτσάς

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Στυλιανός Καϊτανίδης

Ταμίας: Γεώργιος Μπούχλης

Η Εταιρεία αφού συγχαρεί τους νεοεκλεγέντες συναδέλφους. τους έυχεται εγκάρδια καλή επιτυχία στο έργο τους.