ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών των θεσμικών οργάνων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 21/02/2015 προέκυψε νέο διοικητικό Συμβούλιο για την Ελληνική Εταιρεία Neural Therapy και Μελέτης της Ομοιόστασης. Η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως εξής: Παπαθανασίου Γεράσιμος (Πρόεδρος) Μαραγιάννη Δήμητρα (Αντιπρόεδρος) Λιώσης Κωνσταντίνος (Γεν.Γραμματέας) Καλαντζής Παναγιώτης (Ταμίας) Καραγεώργου Ευθυμία (Αναπλ. Γενικός Γραμματέας)