ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEURAL THERAPY ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Neural Therapy και Μελέτης της Ομοιόστασης συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο πέμπτο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας με δύο παρουσιάσεις.
Σάββατο 20.10.2018 17.45-18.00
Δρ.Γ.Παπαθανασίου: Οι συστηματικές επιδράσεις της παθολογίας της γναθοπροσωπικής περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Μια ολιστική θεώρηση στη βάση της ”silent inflammation”
Σάββατο 20.10.2018 18.00-18.15
Δρ.Κ.Λιώσης: Η θεραπευτική χρήση της τοπικής αναισθησίας. Μια αποτελεσματική βοήθεια στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων μέσω ελέγχου του αυτόνομου νευρικού συστήματος και του παραφλεγμονώδους φορτίου