ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΤΗ NEURAL THERAPY I

NEURALTHERAPYΣτις 26 και 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο από τα τρία σεμινάρια τοπογραφικής ανατομικής που προβλέπονται στα πλαίσια εκπαίδευσης στη Neural Therapy. Κύριος εισηγητής θα είναι ο υφηγητής του Ανατομικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Graz Doz. Dr. Georg Feigl. Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν και προϋπόθεση για το πρακτικό σεμινάριο στο Ανατομικό Ινστιτούτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Graz (διάρκειας 16 ωρών). Σημειωτέον άτι το Ανατομικό Ινστιτούτο του Graz χορηγεί και ξεχωριστό δίπλωμα – βεβαίωση για την εκπαίδευση στην τοπογραφική ανατομική στα μέλη της Εταιρείας μας που ολοκληρώνουν στον τομέα αυτό την εκπαίδευση τους. Το βασικό θέμα του σεμιναρίου θα είναι οι διηθήσεις στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης. Οι ανατομικές δομές που θα αναλυθούν καλύπτουν τις ακόλουθες διηθήσεις Αυχενική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης Διήθηση N.occipitalis major et minor Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets) Διήθηση στα νωτιαία νεύρα της ΑΜΣΣ Διήθηση στο Ganglion Stellatum Διήθηση στο Ganglion cervicale superius Θωρακική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης Διήθηση στο Lig. interspinale Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets) Διήθηση στις πλευροσπονδυλικές αρθρώσεις Διήθηση στα μεσοπλεύρια νεύρα Οσφυο-ιερή μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης Διήθηση στο Lig. interspinale Διήθηση στις σπονδυλοσπονδυλικές αρθρώσεις (Facets) Διήθηση στo σπονδυλικό πέταλο Διήθηση στο Lig. iliolumbale Διήθηση στην ιερολαγόνια άρθρωση Διήθηση στα νωτιαία νεύρα Ο2-Ο5 της ΟΜΣΣ Διήθηση της συμπαθητικής αλυσίδας της ΟΜΣΣ Sacral epidural injection (Hiatus Sacralis) Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι και για τις δυο ημέρες ως εξης 9.00-10.30 Course 10.30-11.00 Διάλειμμα 11.00-13.00 Course 13.00-14.00 Μεσημεριανό Φαγητό 14.00-15.30 Course 15.30-16.00 Διάλειμμα 16.00-18.00 Course Έχει προγραμματιστεί να γίνουν πρακτικές ασκήσεις ψηλάφησης και ενδεχομένως ορισμένες διηθήσεις μέσα στο χρόνο του σεμιναρίου. Επίσης όσοι θέλουν μπορεί να επαναλάβουν τις βασικές ασκήσεις ψηλάφησης των σεμιναρίων 1 και 2.