ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΤΗ NEURAL THERAPY II

NEURALTHERAPYΤο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Neural Therapy συνεχίζεται με το δεύτερο σεμινάριο τοπoγραφικής ανατομίας στη Neural Therapy. Όπως είχαμε διευκρινίσει και στην αναγγελία του πρώτου σεμιναρίου τοπογραφικής ανατομίας, τα θεωρητικά σεμινάρια στην Αθήνα είναι προϋπόθεση για το πρακτικό σεμινάριο στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Graz τον Οκτώβριο. Η ύλη που θα καλύψουμε στο σεμινάριο έχει ως εξής : N.Trigeminus : Κλάδοι και Τοπογραφία Regio tonsillaris και λυμφατικός δακτύλιος Λεμφική Απορροή κεφαλής – τραχήλου Κροταφογναθική διάρθρωση A.facialis-A.temporalis superficialis- N.auriculotemporalis-A.maxillaris Παραφαρυγγικός χώρος – σημαντικές ανατομικές δομές ΑΜΣΣ (Επανάληψη) Περιτονίες και Χώροι ΑΜΣΣ – Μύες – Υπινιακή περιοχή- Plexus cervicalis- Υπινιακό Τρίγωνο Punktum Nervosum Regio Mastoidea Ggl cervicale superius – medium-inferius (Επανάληψη) Ggl.Stellatum (Επανάληψη) Ggl.ciliare – τοπογραφία Fossa Infratemporalis Ggl.pterygopalatinum και Ggl.Oticum – Τοπγραφία Regio laryngea (N.Laryngeus sup.) – Regio trachealis- Regio thyreoidea – Galndula thyreoidea Regio inguinalis-Lacuna musculorum vasorum- και ελάσσονα πύελος Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι και για τις δυο ημέρες ως εξης 9.00-10.30 Course 10.30-11.00 Διάλειμμα 11.00-13.00 Course 13.00-14.00 Μεσημεριανό Φαγητό 14.00-15.30 Course 15.30-16.00 Διάλειμμα 16.00-18.00 Course Έχει προγραμματιστεί να γίνουν πρακτικές ασκήσεις ψηλάφησης και ενδεχομένως ορισμένες διηθήσεις μέσα στο χρόνο του σεμιναρίου. Επίσης όσοι θέλουν μπορεί να επαναλάβουν τις βασικές ασκήσεις ψηλάφησης των σεμιναρίων 1 και 2 εφόσον βέβαια υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος..