ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ NEURAL THERAPY – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2 – ΑΘΗΝΑ 24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ NEURAL THERAPY – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2 – ΑΘΗΝΑ 24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Ελληνική Εταιρεία Neural Therapy και Μελέτης της Ομοιόστασης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του τρίτου βασικού κύκλου εκπαίδευσης στη Neural Therapy 2016-2018. Τα σεμινάρια 1 και 2 με την προβλεπόμενη ύλη (ιστοσελίδα της Εταιρείας) θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ (Βασ.Σοφίας 99, Πλ.Μαβίλλη ΑΘΗΝΑ) στις 24-26 Ιουνίου 2016. Κύριος εισηγητής θα είναι ο κ. Γ.Παπαθανασίου. Συνεισηγητές θα είναι οι κκ Κ.Λιώσης, Ε.Καραγιώργου, Δ.Μαραγιάννη και Π.Καλαντζής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και για τις τρείς ημέρες θα είναι ως εξής
8.30-9.00  ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.06)
9.00-10.30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.00-13.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13.00-14.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ
14.00-15.30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15.30-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.00-18.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ