ΤΡΙΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Στις !7 και 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας το τρίτο σεμινάριο τοπογραφικής ανατομικής για neuraltherapists. Εισηγητής ήταν ο υφηγητής του ανατομικού ινστιτούτου της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου του Graz, PD Dr. Georg Feigl. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η τοπογραφία της θωρακικής μοίρας της συμπαθητικής αλυσίδας, Plexus coeliacus και προαορτικά γάγγλια, η τοπογραφία τόυ αυτόνομου ΝΣ στην περιοχή της ελάσσονος πυέλου, καθώς και η τοπογραφική ανατομική των μεγάλων αρθρώσεων (ώμος, αγκώνας, χέρι, ποδοκνημική,ισχύο και γόνατο) πάντα σε σχέση με τις τεχνικές εγχύσεων της ΝΤ. Με το σεμινάριο αυτό ολοκληρώνεται ο θεωρητικός κύκλος εκπαίδευσης πάνω στην τοπογραφική ανατομική των σημαντικότερων εγχύσεων της ΝΤ. Η πρακτική εξάσκηση θα γίνει στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο ανατομικό ινστιτούτο του Graz.