35.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ NEURAL THERAPY 21-24.04.2016 ERFURT – GERMANY

35.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ NEURAL THERAPY 21-24.04.2016 ERFURT – GERMANY

Στις 21-24.04.2016 πραγματοποιήθηκε στην Erfurt το 35ο ετήσιο συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Βελονισμού και Neural Therapy (DGfAN). Η Εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε απο τον Πρόεδρο της Δρ. Γ. Παπαθανασίου ο οποίος οργάνωσε και παρουσίασε Workshop με θέμα “Συστηματικές Επιδράσεις της Παθολογίας της Στοματογναθοπροσωπικής Περιοχής”. Η εκδήλωση έγινε με την οργάνωση και  στήριξη της Γερμανικής Εταιρείας Ολιστικής Οδοντιατρικής (GZM).