Η σπουδαιότερη ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιφλεγμονώδη (εναλλακτική) δράση των τοπικών αναισθητικών που αποτελεί και μια απο τις κύριες βάσεις της κλινικής εφαρμογής της Neural Therapy.